Registruotiems vartotojams:


Lietuviški ženklai stebint prilyginami lotyniškiems atitikmenims (Ą – A, Č – C, Ė ir Ę – E, Į – I, Š – S,Ų ir Ū – U, Ž – Z)
Stebėjimas neatsižvelgia į didžiąsias ir mažąsias raides. Visos raidės, nesvarbu kaip įvestos, bus laikomos didžiosiomis .
Stebiamą frazę turi sudaryti mažiausiai trys simboliai.

Galimi stebėjimo būdai (pasirenkami paslaugą valdant internetu):
Frazė:
sistema stebės , ar yra tikslus įvestos frazės ar vieno žodžio atitikmuo. Pvz., įvedus Jonas Jonaitis, tekste būtų rasta "Jonas Jonaitis", bet ne "J.Jonaitis" ir ne "Jonui Jonaičiui" ar "Jonaitis Jonas". Įvedus vieną žodį, pvz., Jonaitis tekste būtų rasta ir "Jonas Jonaitis" ir "Petras Jonaitis", bet ne "Jonaičio" arba "Jonaičiui".
Visi žodžiai:
Nurodžius šį stebėjimo būdą, pvz. įvestai reikšmei Jonas Jonaitis būtų rasta net tik "Jonas Jonaitis","Jonaitis Jonas", bet ir tekste , pavyzdžiui, kuriame yra parašyta "pokalbyje dalyvavo Jonas Klausaitis ir Petras Jonaitis" . T.y. visur, kur viename leidinio puslapyje yra abu stebimi žodžiai. Įvedus vieną žodį stebėjimo rezultatai būtų analogiški, kaip ir pasirinkus "Frazės stebėjimą" .
Žodžiai be galūnių:
Šis stebėjimo būdas atmeta galimą žodžio galūnę ir ieško tokios pačios žodžio pradžios. Jei žodžio pradžia, prie jos pridejus galimas galunes, sutampa su surastu pilnu žodžiu, toks žodis laikomas atitinkančiu ieškomą. Pvz. įvedus Ūkio darbai bus rasta "Ūkio darbas", "Ūkio darbuose", bet ir "Lietuvos ūkis" ir "rugiapjūtės darbai", "Ūkio bankas", jei tokie žodžiai bus viename leidinio puslapyje.
Vartotojo:
Pasirinkus šį stebėjimo būdą, galėsite patys nustatyti stebėjimo kriterijus. Jei norite stebėti žodžio ar žodžių pradžios fragmentus, bet kokią žodžio pabaigą žymėkite * (žvaigždute). Pvz., įvedus darb* tai atitiks žodžius "darbas", "darbininkas", "darbymetis", "darbuotojas" ir t.t. Jei tokiu būdu įvedamos kelios žodžių pradžios, prieš kiekvieną žodį dedamas "+" ženklas +darb* +stal*


Jei turite mums papildomų klausimų, rašykite šiuo elektroniniu paštu info@infoskopas.lt


   
© Infoskopas.lt