Registruotiems vartotojams:

Infoskopas SMS
Paslaugos kaina įtraukiama į mobiliojo ryšio operatoriaus sąskaitą.
Paslaugos kainos:
Paslaugos užsakymas arba pratęsimas 90-čiai dienų – 0.58 Eur Lt.
Paslaugos valdymo internetu užsakymas 30-čiai dienų – 1.45 Eur Lt.
Viena žinutė su informacija apie rastą Ieškomą frazę viename šaltinyje – 0.14 Eur Lt.
Elektroniniu paštu siunčiama ataskaita apie rastą Ieškomą frazę visuose pažymėtuose šaltiniuose – 0.58 Eur / 2 Lt.
Vartotojo vardo ir slaptažodžio priminimas – nemokamai.


Jei turite mums klausimų dėl kainų , rašykite šiuo elektroniniu paštu vilius.makauskas@ekskomisarai.lt

INFOSKOPO abonementinis mokėjimo planas ir Infoskopas SMS

Plano pavadinimas

Stebimų reikšmių skaičius

Valdymas internetu

Paieškos šios dienos spaudoje

Kaina
metams

Infoskopas XXL

10

Taip

Taip

540 Eur

Infoskopas SMS

Neribota

Užsakoma

-

-


   
© Infoskopas.lt